Norsk Kvit Sau

Norsk Kvit Sau

Har også 60-70 vinterfora søyer av rasen Norsk Kvit Sau, NKS.

NKS er en samlebetegnelse for avlspopulasjonen av crossbred-typen, dvs langhalet sau av krysningssau basert på de norske rasene med britisk bakgrunn ( dálá, steigar, rygjar og sjeviot).

NKS er en forholdsvis stor rase, med levendevekter på ca 115 kg hos voksen vær, ca 75-95 kg på søyene, og gjennomsnittlig høstvekt på drøye 50 kg for lammene.

 NKS er en kjøttfull, rasktvoksende og fruktbar sau. Det er vanlig at søyene får både tre og fire lam.

Jeg synes imidlertid det er greiest med tvilling-lam, og så kan noen komme med tre, så det kompenseres for de som bare får ett 😉 

NKS gir oss mye og god ull til diverse ullprodukter og garn, men de gir oss også fine, hvit skinn. Se neste side : NKS skinn